Marselisborg Slot fra haven

Hack Kampmanns store værker i Aarhus

Hack Kampmann har mere end nogen anden arkitekt sat sit præg på Aarhus i tiden omkring år 1900. Denne side vil guide dig rundt til en række af hans mest markante bygningsværker i Aarhus.

De blev alle opført i løbet af et lille årti – fra 1897 til 1905, mens Hack Kampmann var ansat som Kgl. Bygningsinspektør for Jylland. Hack Kampmann har sideløbende stået for flere byplanprojekter og adskillige restaureringsprojekter i Aarhus, og han har sågar designet møbler.