Mindelunden for Hvidsten Gruppen ved Hvidsten Kro

Hvidsten Gruppen

Foto: VisitRanders

Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe fra Hvidsten, ca. 10 km nord for Randers. Gruppen modtog under 2. verdenskrig sendinger med våben og sabotageudstyr fra England. Dette blev sendt videre ud i Jylland til de andre grupper i modstandsbevægelsen.

Mustard Point

Området omkring Mustard Point blev regnet for et af de bedste nedkastningssteder i Europa. Der nåede at blive nedsendt 7 faldskærmsfolk og 30 containere med våben inden gruppen blev afsløret.

Mustard Point - Hvidsten Gruppens nedkastningsplads

Foto:VisitRanders

Hvidstengruppen blev etableret under 2. verdenskrig under ledelse af Marius Fiil fra Hvidsten Kro den 12. marts 1943. Natten før fandt en nedkastning af våben sted ved Mariager. Det var svært at få våbnene transporteret væk fra stedet. Derfor henvendte lægen Thorup-Petersen og en af lederne af modstandsbevægelsen i Randers-området, Ole Geisler, sig til Marius Fiil. De bad ham deltage i transporten af de nedkastede våben. En gruppe blev samlet, og efterfølgende blev det til mange modtagelser og transporter. Nedkastningerne fandt sted ved Allestrupgård, nord for Hvidsten - mellem landsbyerne Gassum og Hald. Stedet blev af englænderne kaldt Mustard Point. 

Bag henvendelsen til folkene i Hvidsten stod også godsejeren fra Overgaard Gods ved Mariager Fjord, Flemming Juncker, der på dette tidspunkt samlede modstandsbevægelsens tråde i Jylland. 

I oktober 1943 blev gruppen tvunget til at holde en pause, da flere uheldige situationer havde gjort tyskerne opmærksomme på aktiviteter i området. Da gruppen ville genoptage modtagelser i foråret 1944, slog tyskerne til, og den 11. marts 1944 blev det meste af gruppen arresteret. Seks dage senere blev resten af gruppen taget. Alle de arresterede blev ført til Aarhus og derefter til Horserød. I juli var alle medlemmerne af Hvidsten-gruppen samlet i Vestre Fængsel i København. 

De endelige domme lød på otte dødsdomme og tugthusdomme – både fire-årige og livstid. Henrettelserne fandt sted tidligt om morgenen 29. juni 1944 i Ryvangen, og de døde blev lagt i en fællesgrav på stedet. Efter befrielsen blev de ført til Hvidsten og nedsat i urner i mindelunden cirka 100 meter fra kroen. 

Til døden dømtes: 

Kroejer Marius Anthon Pedersen Fiil, født 21-05-1893 
Sønnen, medhjælper Niels Fiil, født 12-05-1920 
Svigersønnen, bryggeriarbejder Peter Bergenhammer Sørensen, født 02-06-1914 
Mekaniker Johan Kjær Andersen, født 07-02-1907
Radioforhandler Niels Nielsen Kjær, født 02-04-1903 
Karetmager Søren Peter Kristensen, født 20-08-1887 
Møller Henning Andersen, født 16-07-1917 
Dyrlæge Albert Carlo Iversen, født 23-09-1896 

Til fængsel dømtes: 

Barner Andersen (livsvarigt) 
Jens Stenz (livsvarigt) 
Anders Venning Stensgaard (fire års tugthus) 
Knud Kristensen (fire års tugthus) 

I tysk fangenskab: 

Gerda og Tulle (Kristine) 

Hvidsten Kro
Hvidsten Kro
Cykelrute: Hvidsten Gruppen
Cykelrute: Hvidsten Gruppen
Anden Verdenskrig
Aarhusregionen besat – fortællinger fra Anden Verdenskrig
Silkeborg Bunkermuseum
Silkeborg Bunkermuseum