©  Foto:

Houmeden - et stop på Stjerneruten

Houmeden er en af Randers’ middelaldergader, der har overlevet helt frem til i dag. Det lidt specielle gadenavn kommer af ordet ”homej”, der betyder en forskansning foran en byport.

Forskansningen ved byporten

Randers var i middelalderen omkredset af en vold til at beskytte byen og handlen, og her stødte Houmeden op til volden mod vest. Østervold markerer, hvor den østlige side af volden gik. Det er derfor nemt at se på kortet, hvor lille Randers var dengang for 500 år siden.

Gammel handelsgade

Handlen har altid været vigtig for Houmeden. I gamle dage var der store markeder, hvor bønderne kom ind og solgte deres varer på Erik Menveds Plads ved Helligåndshuset. I dag står statuen Konen med Æggene på pladsen og markerer den lange handelshistorie i gaden. Statuen er lavet af Ane Brügger.

Læs mere om byens skulpturer her.

Danmarks første gågade

I dag er Houmeden gågade, og det har den været siden 1963. Det gør den til den ældste gågade i hele Danmark. Man troede dengang på, at det ville være godt for butikkerne, handlen og bylivet generelt, hvis folk kunne gå på hele gaden og ikke skulle bekymre sig om biltrafikken – og det fik man jo ret i.

Læs mere om Stjerneruten her

Se, hvad andre deler på Instagram

#houmeden #visitranders #visitaarhusregion