©  Foto:

Østervold og Den Jyske Hingst - et stop på Stjerneruten

Østervold i Randers går omtrent der, hvor den gamle byvold gik omkring Randers for 500 år siden. Houmeden stødte op mod volden på den anden side, så det er nemt at se på et kort, hvor lille Randers var på det tidspunkt.

Den gamle byvold

Volden beskyttede byen mod røvere og fjender og hjalp med at kontrollere handlen. Alle købmænd skulle betale told af deres varer ved en af voldens tretten byporte.

Moderne byporte

I dag er de gamle byporte for længst væk, men siden starten af 1990erne har Randers Kommune opført nyfortolkninger af byportene. En af dem er Red Fall, som står for bunden af Østervold. Den er designet af kunstneren Ingvar Cronhammar og er en af de første fem nye byporte. Se den ældste byport ved Laksetorvet.

Randers - hestenes by

Den mest berømte skulptur både på Østervold og i hele Randers er dog Den Jyske Hingst, der står på toppen af Østervold. Statuen markerer ikke bare Randers’ lange historie med store hestemarkeder, men også den store betydning markederne havde for byens økonomi og udvikling. Hestemarkederne kunne helt op til 1940erne rumme over 2000 heste af gangen og foregik nede på Torvegade.

Læs mere om Stjerneruten her

Markederne stoppede i løbet af 50erne, men allerede ti år senere rejste man Den Jyske Hingst for at minde deres og hestenes betydning for Randers. Statuen blev lavet af billedkunstneren Helen Schou.

Spække - Spækhuggeren i Randers

Den Jyske Hingst og Red Fall fik i 2019 selskab af ny udendørskunst. På gavlen til SparNord er et stort vægmaleri om Spække – spækhuggeren, der for 30 år siden forvildede sig ind i Randers havn og opholdt sig der en hel måned. Maleriet er lavet af graffitimaleren Etnik.

Se, hvad andre deler på Instagram

#stjerneruten #visitranders #visitaarhusregion