©  Foto:

Niels Ebbesens Hus - et stop på Stjerneruten

I Storegade finder du Randers’ største bevarede bindingsværkshus i tre etager. Ifølge myten var det her, at Niels Ebbesen slog Grev Gert ihjel for 700 år siden.

Mordet på Den Kullede Greve

Tilbage i 1332 måtte den danske konge pantsætte store dele af Danmark til tyske herremænd for at betale den forrige konges krigsgæld. Jylland og Fyn blev pantsat til Den Kullede Greve, Grev Gert af Holsten. Greven udsultede både danske bønder og herremænd med høje skatter, og det førte til et stort oprør. Oprøret kulminerede i 1340, hvor Niels Ebbesen og hans mænd trængte ind i grevens hus i Storegade og dræbte ham.

Drabet fik stor betydning – både for Danmark og Niels Ebbesen. Efter drabet fik Danmark igen en dansk konge, og Niels Ebbesen blev nationalhelt. Læs mere om Niels Ebbesen her og se hans statue på Rådhustorvet.

Luk ikke lugen!

Hvis du ser efter, kan du se, at den ene af lugerne på anden sal er åben. Ifølge myten er det det værelse, hvor Grev Gert blev slået ihjel, og lugen skal være åben for at sikre, at grevens ånd kan komme ud – også her så mange århundreder senere. Faktisk er det en del af historien, at ulykker og uheld vil regne ned over Randers, hvis lugen nogensinde lukkes.

I dag er der en restaurant i bygningen.

Læs mere om Stjerneruten.

Se, hvad andre deler på Instagram

#stjerneruten #visitranders #visitaarhusregion