©  Foto:

Vrads Sande

Vrads Sande er præget af indlandsklitter dannet af sandflugten, der hærgede i store dele af Jylland fra 1500- til 1800-tallet.  

En stor del af området, i alt 146 ha, blev fredet i 1968. Det udgør en stor, grydeformet lavning i terrænet, der med stejle skråninger falder ned til en mindre hedesø. 

Ud over sænkningen ligger der spredte, tilgroede småklitter og rester af smeltevandsterrasser.  

Øst for en krydsende landevej er der en udbredt lyng- og enebevoksning, mens området vest for er dækket af græshede. 

Umiddelbart øst for Vrads Sande, blev et areal på 300 ha omkring Snabegård fredet i 1976; det grænser op til Salten Å og Lystrup Å, og Naturstien Horsens-Silkeborg passerer igennem.