©  Foto:

Vium Kirke

Vium Kirke er en romansk kirke opført omkring omkring 1150, her blev kirken først opført som kullet kirke i granit kvadre og med fladt loft. Efterfølgende i år 1450 kom tårn og hvælvinger til.

Kirkens historie

St.St. Blicher blev født den 11/10 1782 på Vium Præstegård. Her havde hans far, Niels Blicher embede 1779-1795. Af genstande der har eksisteret på Blichers tid kan nævnes altertavlen fra 1652 med Jørgen Marsvins og Anne Helvig Gyldenstiernes navne og våbener. I kirken er desuden nogle specielle barokke kalkmalerier fra slutningen af det 16. århundrede.

Se, hvad andre deler på Instagram

#virumkirke #visitsilkeborg #visitaarhusregion