Gå til indhold
©  Foto:

Vestergrave 48

Ejendommen er fra 1649 og har facade mod Vestergrave.

Bygningen er opført med bindingsværk i to etager og har været fredet siden 1919. Døre, vinduer og bindingsværk er det originale og bygningen trænger til en gennemgribende renovering.

Ejendommen husede i mange år en antikvitetsforretning og indeholder i dag en lejlighed og et erhvervslejemål.

 

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat, og administrerer nu 39 boliger og 9 erhvervslejemål.

Share your moments with us: