Gå til indhold
©  Foto:

Vestergade 4-6

Bygningen er fra 1761 og blev i 1801 udvidet til to etager. Senere (1846-47) kom tilbygningerne langs von Hattenstræde til.

Ejendommen, der er klassificeret som bevaringsværdig, har tidligere indeholdt et bogtrykkeri.

Fonden erhvervede ejendommen i 2000 og efter renovering indeholder den nu syv boliger og en butik. Renoveringen blev præmieret af Randers Kommune.

 

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat, og administrerer nu 39 boliger og 9 erhvervslejemål.

Share your moments with us: