©  Foto:

Vester Alling Kirke

15 km øst for Randers i Norddjurs kommune ligger Vester Alling Kirke. Den lille kirke, indviet til St. Jørgen, er af den kullede type - det vil sige at den består af skib og kor samt et senere våbenhus mod syd.

Skib og kor er fra romansk tid af rå granit med tilhugne hjørnekvadre og den har bjælkeloft. Korbuen og syddøren er bevarede og der er spor af enkelte vinduer. I korgavlen er der oppe under loftet indmuret tre lydpotter, og bag alteret et lille romansk vindue.

Våbenhuset er en sen-middelalderlig bygning, af rå kamp- og mursten. Her er to romanske gravsten med korsstave indsat i muren, mens en tredje ligger som tærskelsten. Kirken fremstår hvidkalket og teglhængt. Altertavlen er et gotisk alterskab fra omkring år 1500.

Når alteret er åbent vises i midterfeltet Gudfader med korset med en biskop og den hellige Frans på hver side. I dørene er 12 figurer forstillende apostle.

Ved påsketid, når skabet er lukket kommer to felter til syne. Det venstre viser Jesusbarnet i stalden, mens det andet viser gravlæggelsen.

Ved altertavlen findes et spedalskhedshul, hvor igennem de spedalske kunne modtage nadveren, da de ikke måtte komme ind i kirken.

Prædikestolen er nu malet blå, efter at malede billeder ikke kunne restaureres. Den stammer fra 1580. Døbefonten er en meget enkel granitfont med en tovsnoning foroven.

Et mindre skab, der tidligere stod oven på altertavlen, har to figurer, Skt. Jørgen og Skt. Katarina.

Øverst på vestgavlen sidder kirkens klokke, som stammer fra 1300-tallet.

Nøglen kan lånes ved henvendelse til graver.