©  Foto:

Vandreruten Silkeborg - Aarhus

Oplev skovene, ådalene og de mange søer på en vandretur mellem Silkeborg og Aarhus og gennem det Midtjyske Søhøjland.

Vandreruten er på 64 km, ruten går bl.a. gennem „Det Midtjyske Søhøjland“. I sommerperioden kan den kombineres med en sejltur på Gudenåen og søerne omkring Silkeborg.

Se folder med kort her

Se digitalt kort her

Smuk natur i Søhøjlandet

Oplev strækninger med lysåben løvskov, tætte nåletræsbeplantninger, sumpe der afvandes af små vandløb og lysninger præget af eng eller hede. Nogle steder går ruten forbi smukke skovsøer, der ligger idyllisk i lavninger mellem bakkepartierne. Andre steder stiger den op over høje bakkepartier, hvorfra der flere steder er en storslået udsigt.

Er man stille, vil man kunne se de mange fugle i skove og på vandet, høre fuglesang, se en rovfugl jage eller et rådyr springe. I skoven øst for Virklund er der forbindelse til vandre- og cykelruten Silkeborg – Horsens.

Flotte og historiske vandløbsdale

Karakteristisk for ruten mellem Silkeborg og Aarhus (23 km) er, at den næsten i hele sin længde krydser eller følger større vandløbsdale. Mod vest krydser den Illerup Ådal, midtvejs følger ruten den vestlige del af Jeksendalen og den snævre del af Aarhus Ådal, medens den østlige del ligger i eller langs med den brede del af aarhus Ådal.

Kun mellem Illerup Ådal og Jeksendalen går ruten gennem et højtliggende bondeland med levende hegn og små vandhuller. På denne del af ruten kan man således opleve flere af de ådale, der er så karakteristiske for det østjyske landskab.

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitsilkeborg #visitaarhusregion