©  Foto:

Trustrup Kirke

Selvom Trustrup Kirke fremstår som en moderne kirke der blev færdigbygget i 1988, har den dog sit grundlag i det traditionelle danske kirkebyggeri.

Som Lyngby og Albøge Kirker fremtræder den i hvidt, og har kirkerummet orienteret imod øst med en tresidet korafslutning.

Men i grundplanen i øvrigt og i tagrejsningen er det traditionelle fraveget, idet den spænding, som er i kirkegårdsanlægget mellem de strengt øst-vestgående linier og den fra nord-vest kommende indkørsel er videreført i grundplanens "trekantede" udformning, ja ligefrem helt ind i altervæggens relief.

Kirken er normalt åben i gravernes arbejdstid.