©  Foto:

Todbjerg Kirke

De ældste dele af Todbjerg kirke er fra 1100 tallet. Hvælvingerne og våbenhuset er tilføjet i 1400 tallet og det lille klokketårn i 1772. Kirken har bevaret sine oprindelige portaler: på kvindedørens tympanon ses en mand, der holder to løver i struben, måske Daniel i løvekulen.

På kapitælerne er evangeliesymbolerne. Portalernes karmsten er usædvanlige ved at være hugget af én sten.

Kalkmalerierne er restaurerede i 1906. De forestiller uddrivelsen af Paradis og hører til Danmarks ældste. Altertavlen udført af Svend Havsteen-Mikkelsen, har motivet "Hyrdernes besøg julenat".