©  Foto:

Tirstrup Kirke

I romansk tid blev der bygget en kirke i Tirstrup, antagelig en traditionel kirke med skib og kor, opført i granitkvadre på en sokkel med skråkant.

Kirkens videre skæbne blev dog som mange andre landsbykirker knyttet til den nærliggende herregård. I 1465 vælger herremanden på godset Bjørnholm (i dag Høgholm), rigshofmesteren Otte Nielsen Rosenkrantz at nedrive kirken og opføre en ny fra grunden.

Den nye bygning er i sin udformning beslægtet med kirkerne i Bregnet (Rønde) og Marie Magdalene, som ligeledes er opført af rigshofmesteren. Byggematerialet er hovedsagelig munkesten. Skibet har fem hvælvingsfag og har mod øst med en tresidet afslutning.

På kirkens nordside lå et våbenhus, der i slutningen af 1700-tallet erstattedes med det nuværende. Der er dog spor efter den tidligere kirke i den nuværende bygning.

Åbent i sommerhalvåret 8-16.