©  Foto:

Sødring naturområde

Naturen omkring Sødring er, hvad der er tilbage af de strandenge, der tidligere var at finde langs kysten mellem Randers og Mariager Fjord. En stor del af området er derfor fredet for at bevare strandengene bedst muligt.

Vandrestier

Har du lyst til at gå en tur i det smukke naturområde, er du velkommen til det. Parkering foregår på vejen, for der er hverken parkeringsplads eller stier i området, da fredningen er til for at bevare strandengen.

Hunde må ikke medtages på denne tur, da de kan forstyrre stedets dyr. Undervejs på din tur kan du se skov, klitter og strandenge og fra toppen af bakken i Sødring, kan du nyde udsigten.

Varieret dyreliv

Ved udløbet af Randers Fjord er der i dag et stort fuglereservat, hvortil du ikke har adgang i fuglenes yngletid, der varer fra 1. april til 15. juli. Det er blandt andre sanglærken, viben, klyden og almindelig ryle, der yngler her.

I den lavvandede havbugt nord for Djursland og yderst i Randers Fjord kan du være heldig at spotte en spættet sæl, mens både hare, ræv og rådyr strejfer på strandengen. I Sødringholm Skov lever der rådyr og dådyr – sidstnævnte blev i sin tid sat ud i skoven, men lever der nu frit.

Læs mere om Sødringholm Skov og strandengene her.

Se, hvad andre dele på Instagram

#sødring #visitranders #visitaarhusregion