©  Foto:

Søby Kirke

Søby kirke fremstår i landskabet som det, vi forstår ved en typisk dansk landsbykirke.

Søby Kirke

Gennem skiftende århundreder er nye træk føjet til den oprindelige romanske kirke fra 1100-tallet, som dog stadig er let kendelig med sit murværk opbygget af sten fra de omliggende marker.

Ved kirkens nu tilmurede kvindedør ses en udhugget løvefigur i højt relief.
Selvom løver ikke hører hjemme i dansk natur, så har løven vundet stor indpas i den kunst, hvormed fortidens stenmestre har udsmykket vore kirker, og dens placering her kan ses, som en magtfuld bevogtning af kirken fra gammel tid.

Kirkens lave tårn blev i 1938 ombygget, så det fik sit nuværende udseende med kamtakke efter gotisk mønster svarende til den stil, der var fremherskende i perioden, hvor de fleste kirketårne blev til.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken.