©  Foto:

Skødstrup Kirke

Skødstrup Kirke stammer fra år 1180. Ved korgavlen på Skødstrup Kirke er der opsat en bænk, hvorfra man kan nyde den pragtfulde udsigt over Kaløvig.

Den romanske kirke, hvis tårn og våbenhus er fra senmiddelalderen, har haft en nær tilknytning til Vosnæsgårds ejere. De har skænket altertavlen, som er et fornemt eksempel på barokkunst med relief af bl.a. nadveren, prædikestolen samt herskabsstolene til kirken.