©  Foto:

Skarresø Kirke

Kirken er som mange af de andre landsbykirker på Djursland fra 1200-tallet. Det er en sen-romansk teglstensbygning med senere våbenhus i syd og tårn i vest.

Langmuren på den oprindelige bygning har endelisener, der foroven sammenbindes af et kvartrundt led. På korets nordside er der bevaret en skråkantet sokkel, og over den en række halvrunde søglestave. Her ses også den gamle kvindedør og stikket efter et oprindeligt rundbuet vindue.

Kirken fik en omfattende istandsættelse i 1773, hvor den bl.a. fik karnisgesims og skalkede tage. Det var sikkert også her tårn og våbenhus kom til.