©  Foto:

Simested Å ved Viborg

Simested Å ved Viborg er et af Danmarks bedste vandløb, hvor du kan fiske efter havørreder, og åen er kendt for sin berømte stamme af særligt store, selvproducerende havørreder.

Simested Å, der er 3-8 m bred med moderat til god strøm, er et meget rent vandløb med mange slyngninger og dybe huller. Omgivelserne er eng og uopdyrkede arealer. Fra Jernbanebroen i Aalstrup til Borup bro er sejlads ikke tilladt.

I simested å kan du fange: Havørred, bækørred, helt, regnbueørred og ål.

Læs mere på fiskekort.dk.

Se, hvad andre deler på Instagram

#simestedå #visitviborg #visitaarhusregion