©  Foto:

Saralystkirken

Saralystkirken blev dannet i 2005 ved en sammenlægning af to frikirker

Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter

Saralystkirken har en tilknytning til Missionsforbundet, som er en del af Den internationale Føderation af Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i mere end 20 lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.

Det Danske Missionsforbund blev dannet i 1888 af en række frimenigheder fra hele landet. Missionsforbundet kan kort karakteriseres med tre ord: Tro, Liv og Fællesskab. Det blev stiftet i Aalborg i 1888 og udspringer af 1800-tallets religiøse vækkelser. Missionsforbundets geografiske udspring er det nordligste Jylland med vækkelser fra Thy, Hanherred og Vendsyssel.

 
Åbningstider
Kontakt kirken for åbningstider