©  Foto:

Sankt Markus Kirke

Sankt Markus Kirke er opført i 1935. Selve kirkerummets udformning er inspireret af den oldkristne kirke basilikaen med midtskib hævet over sideskibene.

Stjerneformet himmel

Kirkens indre præges af det høje hvidkalkede rum og det lyse egetræ, som er anvendt til stolestaderne, prædikestolen med stjerneformet himmel og alterbordet.

Åbningstider

Kontakt kirken for åbningstider.