©  Foto:

Sankt Clemens Bro

Den første bro over Aarhus Å ved Sct. Clemens Torv, blev bygget for mere end 130 år siden, da den gamle bydel ved Store Torv skulle forbindes med den nye bydel omkring banegården. Broen er opkaldt efter Aarhus' skytsengel og søfolkenes helgen, Sankt Clemens.

Broens historie

Broens udformning og ikke mindst prisen blev diskuteret meget, men i 1881 kunne byggeriet endelig gå i gang, fordi byens borgere lavede en privat pengeindsamling og storkøbmanden Hans Broge gav tilsagn om økonomisk bistand.
Projektet blev udarbejdet af byens havne- og stadsingeniører, mens kgl. bygningsinspektør Th. Walther tegnede broens udsmykninger.

Broen i dag

I løbet af de sidste 100 år er broen blevet ændret flere gange, sidst i 1982, da byrådet besluttede at bygge en helt ny bro.
De gamle stålkonstruktioner trængte til at blive skiftet ud og området under broen skulle gøres mere attraktivt.
Den nye bro, som er udformet af stadsarkitektens projektafdeling v/afdelingsarkitekt Ole Østergaard og ingeniørfirmaet Carl Bro A/S, er ligeså meget en gade som en bro.
Brokonstruktionen har samme bredde som Søndergade. Selve broen hviler på flere betonsøjler, anbragt parallelt med Åboulevarden. Sidebroerne mellem broen og husene bæres af forgrenede stålsøjler, udformet som træer.

Området under broen er blevet mere attraktivt. Det er blevet meget lysere, og via en trappe og en elevator kommer man ned på et mellemniveau under hovedbroen, hvor der ligger restauration og barer.