©  Foto:

Ringelmose Skov

Vandspejlet står stille under bøgen, men fra bunden springer Tobiæ Kilde, der ifølge overleveringer kan kurere øjensygdomme. Fra middelalderen har østjyderne på Valborgaften valfartet til helligkilderne, hvis helbredende kraft virkede denne ene aften.

Ringelmose Skov breder sig fra Kalø Gods ned til kysten. Det var også denne vej, godsets kreaturer skulle gå for at komme på græs på kystens strandenge. De blev drevet ad Fægyden, hvis høje volde sikrede, at dyrene ikke stak af ind i skoven.

Se den kunstige Ringelmose Dam og mindestenen for den sidste Jenisch på Kalø.

"Nationalpark Mols Bjerge"