©  Foto:

Porskær Stenhus

Danmarks største Runddysse Porskær Stenhus eller Knebeldyssen midtvejs mellem Agri og Knebel er med sine enorme sten en af landets mest imponerende runddysser.

Porskær Dyssen, som er restaureret af Nationalmuseet i 1943, har oprindeligt rummet 2 gravkamre.

Særlig imponerende er de 23 mere end mandshøje over 5 tons tunge randsten, som omkranser dyssen. Kun enkelte sten i kædens sydlige del mangler.  Det er tænkeligt at de første agerbrugere, som rejste dyssen for mere end 5000 år siden, hentede stenede ved kanten af Knebel Vig. Her findes stadig mange store sten.  På vejen mellem Agri og Vrinners ligger tilsvarende runddysser.
 
Opbygningen af storstengravene er i sandhed et imponerede stykke arkitektur, som er gået helt i glemmebogen. Mellem Thorup og Strands findes en anden meget velbevaret runddysse kaldet Stenhuset på toppen af en høj ret mod nord for vejen. Adgang: P- pladsen i vejside og følg markskel / sti til dyssen og højene.

Porskær Stenhus ses også ofte stavet uden r Poskær Stenhus.

Læs mere om fortidsminder her.

#porskærstenhus