©  Foto:

Ørsted Kirke

Ørsted Kirke er egnens største kirke, som mod vest er omgivet af en smuk, stråtækt skolelænge, hvis Sydlige del er en middelalderlig kirkelade. Spor af tilmurede romanske vinduer, heriblandt spedalskvindue.

Det fineste stykke sølvtøj som findes i Ørsted kirke, er den gamle alterkalk. Kalken stammer oprindelig fra et sæt på tolv kalke i Roskilde Domkirke. Nytårsdag 1613 skænkede  Anne Krabbe, salig Jakob Bjørns enke til Stenalt, kalken til Ørsted kirke. Kalken var et arvestykke fra Anne Krabbes far, Erik Krabbe. Kalken var kommet i familiens eje som krigsbytte i Sverige. Kalken fandtes på det tidspunkt på et Birgittinerkloster i Vadstena. Hvordan svenskerne har fået fat i kalken i Roskilde er uvist.Vil du gerne se kalken tæt på, bruges den i kirken til de store Helligdage." 

Kirken er åben fra kl. 7.30 - 16.00 på hverdage i maj, juni, juli og august måned. Ønsker du/I kirken åbnet på andre tidspunkter, kontakt venligst kirkebetjenten. Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken.