©  Foto:

Nødager Kirke

Nødager Kirke er en af de 9 kridtstenskirker, der er beliggende på Djursland og er bygget i perioden 1125-75.

Kridststenene fandtes i klinterne ud til Kattegat nord for Grenaa. De blev fragtet til Nødager med skib. Det foregik ned langs Djurslands kyst, og ind gennem Kolindsund. Senere i middelalderen sandede indløbet til, og Kolindsund var en sø i nogle århundrede indtil det senere blev til landbrugsjord. 

Nødager Kirke ligner mange af danske landsbykirker, hvilket peger i retning af at en central dansk ide om, hvordan landsbykirker skulle se ud, allerede lå fast for 850 år siden. Grundkirken er en romansk kridtstensbygning, der oprindeligt bestod af skib og kor uden tårn. Den hvidkalkede kirke med blotlagte granitsten her og der, er forsynet med blytag. Kirken har senere fået tilføjet et tårn mod vest og våbenhus mod syd. Det sidste med tegltag.