©  Foto:

Naturområde Begtrup Vig

Begtrup Vig er området mellem Mols og Helgenæs, afgrænset mod øst af Dragsmur. Hele dette områdes landskabelige udformning er et resultat af isens bevægelser under den seneste istid.

Vigen er omgivet af bakker, og det er derfor let at få overblik over området. Den inderste del af vigen fra øen, Rønnen og til Stavsøre på Helgenæs er omgivet af enge og marker, mens området langs Begtrup Vigs nordlige del for en stor del er sommerhusområde.
Øen Rønnen er vildtreservat, og ophold er forbudt fra 1. marts til 1. juli.

Se webkort over toiletter, borde og bænke, fri overnatning mm.