©  Foto:

Når gadenavnene fortæller historie

I den gamle bymidte i Randers kan man på gadeskiltene læse om den historie, der er tilknyttet det enkelte gadenavn. Skiltene fortæller i korte træk om personer, særegne steder mm., der er kendetegnende for Randers.

Vidste du f.eks. at Helenestræde tidligere hed Helvedesgyde og er kendt tilbage til middelalderen.

Det samme er Houmeden. I 1500-tallet stødte gaden op til fæstningsvolden og navnet er udledt af det gamle ord homej, der er en forskansning foran et fæstningsværk.

Kereveder kommer fra tysk - kehr um wieder (vend om igen) - og var oprindeligt en blind vej.

Burschesgade og Stemannsgade er opkaldt efter prominente Randers borgere.  Carl Gustav Wilhelm Heinrich Stemann blev borgmester i Randers i 1885 og gartner Johan Christian Bursche ejede området, hvor Burschesgade ligger.

De informative skilte blev opsat i 2009 og blev finansieret af Randers Kommune og Lions Club Randers Gudenaa.