©  Foto:

Lyngby Kirke

Lyngby Kirke er den største af Grenaa-egnens kridtstenskirker. I dag fremtræder kirken som en gotisk langhuskirke. Såvel tårn som våbenhus har kamtakkede gavle, og koret er af samme højde og bredde som skibet.

Lyngby Kirke

Men bl.a. den rundbuede søjlefrise, som vi genfinder på kirkens sidemure, og et lille afblændet romansk vindue vidner om, at de oprindelige dele af kirken er langt ældre. De skriver sig helt tilbage til omkring år 1200.

Sagnet om Lyngby Kirke beretter, at det var en adelsfrøken, som lod kirken opføre. Hun havde imidlertid en søster, som i jalousi over denne ærefulde opgave svor, at hun ville omgive kirken med en mur, som skulle blive dyrere end selve kirken. Som sagt, så gjort: Hun byggede en mur omkring kirkegården af så vældige dimensioner, at den blev netop 2 skilling dyrere end kirken.

Sandhed eller ej, så ligger kirken der, og stadig er der mod syd og vest bevaret det gamle kirkedige. Skulle man betvivle, at det har været dyrere end kirken, må man betænke, dels at denne oprindelig var mindre, uden tårn, våbenhus og sakristi, den var lavere end nu, ligesom koret har været lavere og smallere end skibet - dels har kirkegårdsmuren indtil 1854 været dobbelt så høj som nu, sine steder 3,8 m høj og 1,7 m bred. Endnu i 1862 ved man at fortælle, at de to søstre skulle være begravet uden for våbenhuset.

Lyngby Kirke er senest restaureret i 1997. Ved denne lejlighed åbnedes den gamle dør mellem koret og den gamle sakristi, som nu har dobbeltfunktion, dels som kapel, dels som sakristi.

Åbent fra 8-16 ellers kan nøglen lånes i præstegården på Lyngbyvej 90.