©  Foto:

Krabbes Grønne Ring

Krabbes Grønne Ring er en gå- og løberute rundt om Kjellerup. Ringen er opkaldt efter Christopher Krabbe (1833-1913), som var by- og herredsfoged i Kjellerup.

Christopher Krabbe tog bl.a. initiativ til en byplanvedtægt for Kjellerup, som dermed blev den første by uden for købstædernes række, som havde en sådan. Og da Kjellerup måske kunne vokse sig status af købstad, burde byen have et grønt anlæg, mente han. På Krabbes initiativ blev dalen nordvest for Kjellerup skænket til Plantningsforeningen.

Krabbe tog ind i mellem usædvanlige initiativer for at skaffe penge til at plante træer her. Hans job som herredsfoged var en kombination af at være politimester og dommer. I hvert fald ved én lejlighed blandede han tingene noget sammen: To unge mennesker fra byen havde i fuldskab eller kådhed knækket nogle nyplantede træer i parken. De fik så valget mellem en bøde på 10 kr. med deraf følgende påtegning af straffeattesten. Alternativt kunne de slippe for bøden ved i stedet at indbetale 20 kr. til plantningsforeningen. De valgte det sidste, men Krabbe fik en reprimande for sagsbehandlingen.

Turen er ca. 10,5 km og er udpeget som kvalitetssti af Dansk Vandrelaug. 

Se, hvad andre deler på Instagram

#krabbesgrønnering #visitsilkeborg #visitaarhusregion