©  Foto:

Karup Å

Karup Å er i sin fulde længde 78 km og har sit udspring i Bølling sø ved Silkeborg, hvor den snor sig de knap 80 km gennem landskabet forbi ved Karup og Viborg og løber ud i Limfjorden ved Skive. Strækningen fra Karup by til Hagebro er fredet.

Karup Å er Danmarks sjettestørste vandløb og er et yndet sted til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred.

Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb.

Hos Hessellund Sø Camping tilbydes fiskeferiepakker.
se mere på www.hessellundcamping.dk