©  Foto:

Karlby Kirke

I 1100-tallet blev der opført en romansk landsbykirke i granit. Den lå ca. 3 km øst for Karlby på et sted, som antagelig har været en kultplads i hedensk tid.

Kirken bestod af skib og kor, men havde ikke et tårn. I løbet af middelalderen blev der tilføjet et våbenhus i munkesten. Kirken var dårligt placeret da den ikke lå i nogle af sognets byer. Omkring år 1900 var kirken efterhånden stærk forfalden, og derfor valgte man at nedrive den i 1901 og opføre en ny kirke i Karlby, der var sognets hovedby.

Den nye kirke blev designet af arkitekt Olivarius. Kirken var designet i ny-romansk stil. Kirken er dog i moderne røde mursten med enkelte dekorative elementer udført i cement.

Man genbrugte granitkvadrene fra den gamle kirke, som udgør sokkelen i den nye kirke.

Døbefont, alterskranke, alterkalk, og disk, såvel som krucifiks og prædikestol er også genbrugt og er derfor med til at skabe en bro imellem den gamle og den nye kirke.


Åben 8-16