©  Foto:

Karlby Kirke

Temmelig højt i byens sydvestlige hjørne ligger Karlby kirke ved Veggerslev på Djursland, hvortil landevejen i dag går nord om kirken, mens man, før den motoriserede trafik vand indpas, passerede kirken søndenom.

Den romanske kirkebygning byggedes oprindeligt af kridtstenskvadre fra kystens klinter. I sengotisk tid blev skibet ombygget til en såkaldt langhusbygning også af kridtkvadre samt senere munkesten. Samtidig hævedes bygningen, hvælvingerne indsattes og styltetårnet opførtes mod vest.

Våbenhuset er først opført omkring år 1800.

Under 2. Verdenskrig skjultes en gruppe flygtninge i en lille luge i et krydshvælv, inden de blev smuglet videre til sverige.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken.