©  Foto:

Homå Kirke

Den meget maleriske og ejendommelige kirke, som i middelalderen var viet til Skt. Laurentius, er omhegnet af høje kampestensdiger.

I murene er indsat et par kvadre med profilmønstre samt en anselig billedkvader med fremstilling af en mand kæmpende med to dyr.

Henvendelse til graveren i arbejdstiden for besøg.