©  Foto:

Holbæk Kirke

Det er ikke helt sikkert hvornår Holbæk Kirke blev opført, men som så mange af de andre kirker på Djursland, har den helt sikkert været bygget tilbage i 1100-tallet.

Kirkens udseende, som vi kender det i dag, er fra tiden 1540-50.

Et par kanonkugler, indmuret i tårnets V- og N- side, stammer efter sigende fra Svenskekrigene 1657.

Åbent: henvendelse til graveren i arbejdstiden.