©  Foto:

Hobrovej/Danmarksgade

Slyngborgkvarteret ligger på den jord, der tidligere hørte under gården Slyngborg og huset Slyngborg er opkaldt efter denne. I stueetagen var der tidligere indrettet lysbadeanstalt.
Kvarteret som består af små arbejderhuse og store herskabslejligheder, er beliggende på stejle skråninger. Arkitektonisk giver det nogle helt specielle gaderum, hvor bygningerne er tilpasset terrænet.

På hjørnet af Slyngborggade og Steen Blichers Gade, lå der en pigeskole, hvor blandt andre den randrusianske forfatter Karin Michaëlis var elev. Pigeskolen lukkede i 1924. 

Højbrohus på hjørnet af Steen Blichers Gade og Danmarksgade er det længstvarende byggeri i Slyngborgkvarteret. Det tog tre år at opføre bygningen.

På et tidspunkt var langt størstedelen af den jord, der havde hørt under gården Slyngborg bebygget. For at der også kunne bygges på grundene nord for Danmarksgade blev der i 1907 lavet en gennemgang med en trappe mellem Danmarksgade 10-12 og Hobrovej.
Gennemgangen var med til at afhjælpe de problemer den voldsomme stigning i kvarterets gader gav indbyggerne. Ovenpå gennemgangen, byggede man boliger for at udnytte pladsen optimalt. hele Danmarksgadekvarteret har i 1980erne gennemgået en omfattende sammenlægning og forbedring af friarealerne. 

Danmarksgade hed tidligere Carl Metzgade, men skiftede navn omkring genforeningen.