©  Foto:

Hjermind Kirke

Hjermind Kirke

I kirkens korbue findes forholdsvis nyrestaurerede kalkmalerier (Sct. Laurentius' martyrium).

I præstegårdens have står 'Hjermind-stenen' en af Midtjyllands fornemmeste runestene ('Tolv satte denne sten over sin broder Rade, som var en brav mand').

Endvidere findes i præstegårdens have en kongesten rejst af stedets navnkundigste præst, Hans Bjerregaard, som satte dansk rekord idet han sad embedet i 59 år! Bjerregaard var rationalist og lærte de jyske bønder at plante; herved indlagde han sig stor fortjeneste; Kong Frederik VI aflagde besøg i præstegården i 1826 og udnævnte Bjerregaard til konsistorialråd.

Bjerregaards portræt findes i kirkens kor. Runestenen anses for ekstra seværdig fordi den på bagsiden har et primitivt skibsrelief.