©  Foto:

Gudenåen: Dette er tilladt

Forbered dig godt, når du skal på tur i naturen. Gudenåen er et særligt unikt område, som har tilbud til mange forskellige aktiviteter og hyggelige stunder. Find her på siden oplysninger om, hvad du må og ikke må - og hvad du skal tage hensyn til.

Når du færdes ude i naturen, er der visse regler, du skal overholde. Nedenfor finder du nogle af de vigtigste - og ellers gælder altid sund fornuft og hensyntagen til hinanden, naturen og de dyr, der lever her. 

  • Du må sejle frit i alle fartøjer uden motor (kano, kajak, robåd) uanset om du ejer dem selv, har lånt eller har lejet.
  • Du må ro hele året og 24 timer i døgnet, hvis du har lyst
  • Du må ro både med og mod strømmen
  • Du må kun gå i land på afmærkede raste- og overnatningspladser, landgangssteder, på private arealer med ejerens tilladelse og hvor naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser tillader det
  • Du må kun overnatte på afmærkede overnatningssteder, eller på private arealer med ejerens tilladelse. Overnatning på visse teltpladser koster et mindre beløb, som opkræves på stedet
  • Du må kun tænde bål på godkendte bålsteder på raste- og overnatningspladser, eller med ejerens tilladelse på private arealer. Særlige opslag om forbud mod bål og brug af åben ild skal altid respekteres.

Find alle regler til, hvordan du begår dig i og ved Gudenåen herunder, også ift. hvad der IKKE er tilladt:

www.sejladspaagudenaaen.dk