©  Foto:

Grønbæk Kirke

Grønbæk Kirke regnes for en af egnens mest seværdige kirker i Danmark. Grønbæk Kirke er muligvis bygget af samme bygmesterlaug som den gamle Viborg Domkirke.

Kirkens historie

Velbevarede romanske freskomalerier bag alter. Unik kragsten i korbuen, eneste af sin art i Danmark. Fritstående søjler omkring apsis, synlige tilmurede mands- og kvindedør.

Enestående døbefont i Gotlansk Hoburgmarmor med konstant ca. 150 l vand i fonten. Den eneste af sin
art i Danmark.

Kirken beliggende ved den gamle kongevej Skanderborg-Viborg, med Kong Erik Glippings jagthytte nord for kirken.

Se, hvad andre deler på Instagram

#grønbækkirke #visitsilkeborg #visitaarhusregion