©  Foto:

Fiskeri Bønnerup Havn

Ved Bønnerup Havn og strand kan du fange fladfisk, torsk og havørred. Du har mulighed for at fiske fra strand, mole eller båd og havnen har også et skur, hvor du kan rense din fangst.  

Fiskeri ved Bønnerup Havn og strand

Vandet ved Bønnerup kan betegnes som fladfiskevand (skrubbe, ising og rødspætte), men det er også muligt at fange torsk og havørred. Vandet er lavvandet, hvorfor det er bedst at fiske fra molen eller fra båd. Havnen har en god rampe til søsætning, men vær opmærksom på at det er en betalingsrampe. Betaling skal ske til Havnefogeden. Havnen har også et skur med rindende vand og rensebord. 

Se, hvad andre deler på Instagram

#bønneruphavn #visitdjursland #aarhusregion