Gå til indhold
©  Foto:

Faunapassagen

Gudenåen har været stemt op ved den nuværende Langebro i Silkeborg siden en gang i middelalderen. Her blev der etableret en vandmølle på stedet, hvor vandkraften blev udnyttet til at drive en kværn, der malede korn.
I forbindelse med etableringen af Silkeborg Papirfabrik i 1844 blev møllen nedlagt og vandkraften i stedet brugt til at drive maskinerne på fabrikken.

Da papirfabrikken lukkede i 2000 afgav de nye ejere af fabriksområdet frivilligt retten til at udnytte vandkraften. Den daværende opstemning blev fjernet og det samme gjorde et turbinehus på stedet. Hermed var der åbnet op for muligheden for at få etableret en længe ønsket passage for fisk og andre smådyr – en såkaldt faunapassage.Passagen blev åbnet i juni 2004. Den er med sine 90 m. den længste af slagsen i Danmark.

Der blev brugt 10.000 tons store kampesten, 200 tons jern, 300 tons beton og 20 tons træ til selve stryget, der leder vandstrømmen i zig-zag-form i et fald på ca. to meter fra havnen og ned til enden af stryget. Vandstrømmen styret automatisk af tre store stemmeporte, der sørger for at vandstanden kun svinger indenfor en på forhånd afgrænset højde.Ved siden af passagen er en kanal, der leder kanoer og både fra kammerslusen ved havnen og videre ud i åforløbet.

Share your moments with us: