Gå til indhold
©  Foto:

Dyk ned i den danske natur

På Naturstyrelsens hjemmeside er der gode råd at finde med forslag til aktiviteter i naturen samt information omkring naturbeskyttelse. Du kan læse om biodiversitet, indsatsen for at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed og for at bekæmpe invasive arter.

Du finder også temasider om de danske skove og deres betydning for miljøet. Endelig har siden et artsleksikon med oplysninger om dyr og planter i den danske natur.

Læs mere på naturstyrelsen.dk

Pas godt på naturen

Vi opfordrer alle til at respektere og behandle naturen godt. Når du færdes i naturen, er det vigtigt at respektere de skilte, som du møder på din vej. Husk altid at vise hensyn til både natur og dyr, andre mennesker og til privat ejendomsret. Husk at rydde op efter dig og tag altid dit affald med dig.

Natura-2000-beskyttelse i Aarhusregionen

I Aarhusregionen er der mange fantastiske naturområder, og flere af områderne er dækket af Natura-2000-beskyttelsen. Natura 2000-beskyttelsen er en betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Disse indgår i naturbeskyttelsesloven, som indeholder en række bestemmelser om general beskyttelse af forskellige naturtyper. I naturbeskyttelsesloven er der bl.a. områder, der skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura-2000 Beskyttelse

Regler og muligheder i naturen

Du kan læse mere om regler og muligheder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

#natura2000 #paspånaturen #visitaarhusregionen

Share your moments with us: