Gå til indhold
©  Foto:

Brødregade 25

Bygningen, der kaldes Niels Christensen Gård, er omfattet af bygningsfredningsloven og opført i 1663. Årstallet kan ses på overliggeren over porten. Oprindeligt blev forhuset opført i bindingsværk, mens sidehuset var muret og pudset.

Tidligere indeholdt ejendommen udover boliger, butikker ud mod Brødregade.

Fonden erhvervede bygningen i 1990 og efter en større restaurering fremstår det ydre af bygningen i dag som oprindeligt. Bygningen indeholder tre butikslokaler samt fem boliger.

 

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat, og administrerer nu 39 boliger og 9 erhvervslejemål.

Share your moments with us: