©  Foto:

Bønnerup Fiskerihavn

I den østlige del af havneområdet ligger fiskerhavnen, hvor de blå kuttere lander deres fangst. Her er mågeskrig og duft af friske fisk og et autentisk erhvervsfiskermiljø med værft og bådbyggeri, vodbinder, fiskehandler og røgeri.

I gammel tid trak fiskerne her deres både op på stranden efter endt fiskeri. Den første havn blev etableret i 1930’erne, dengang som en ø-havn, forbundet til fiskerlejet af en træbro. Gennem 50’erne og 60’erne blev havnen udbygget og var nu landfast. Siden kom lystbådehavnen og forlængelsen af indsejlingen med de to moler og vindmøllerne til. 

Bønnerups fiskere er kendt for at tage godt imod ”fremmede” fiskefartøjer, og flere skibe udefra vælger at lande deres fangst i Bønnerup Havn.

Se, hvad andre deler på Instagram

#bønneruphavn #visitdjursland #visitaarhusregion