©  Foto:

Bjerring Kirke

Bjerring kirke er en gammel landsbykirke fra sidste del af 1100-tallet. Man fejrede kirkens 800 år jubilæum i år 2000, selvom man ikke har et nøjagtigt årstal for byggeriet.

Apsiskor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Begge de oprindelige portaler af Viborg-typen er bevaret med to par frisøjler og et par trekvartsøjler. Syddøren er tilmuret, norddøren er stadig i brug. Over norddøren ses en tympanon med to løver. Portalerne knytter sig til portalen i Mammen Kirke. Dørene sidder langt mod vest og har formodentlig ført ind til en forhal, som muligvis har været et tårnfag, idet skibets vestende har ret svært murværk. En omfattende omsætning af murværket i 1889 har slettet spor efter oprindelige detaljer.

Det nuværende tårn er opført i sengotisk tid (1400-tallet), nordgavlen har bevaret sin blændingsdekoration, der er af den nordvestjyske type. Våbenhuset er opført i 1889. I våbenhuset er opstillet en runesten, der blev fundet under våbenhusets gulv ved en restaurering af kirken i 1996.