©  Foto:

Albøge Kirke

Albøge kirke er højtbeliggende, nord for den gamle hovedlandevej. Fra kirken er der en meget smuk udsigt over en dalsænkning, en tidligere udløber af Kolindsund.

Albøge Kirke

Albøge Kirke har været en lille romansk kirke fra engang i 1100-tallet, med et i forhold til skibet smalt og lavt kor. Men som så mange andre kirker er den blevet ombygget til et gotisk langhus, hvor skib og kor går i et. Hvor kategorisk man har gået til værks ved ombygningen, får vi et indtryk af ved at betragte ydermurene. Vi kan se, at kirken oprindelig er bygget af tilhugne granitkvadre. Disse er ikke hvidkalkede, som den øvrige del af kirken.

Den oprindelige romanske granitkirke fra omkring år 1200, blev totalt nedbrudt og genopbygget som gotisk langhuskirke omkring år 1500.
 
Den gamle kirkes granitkvadre blev genanvendt. På de smukke hvælvingsbuer er de oprindelige ribbedekorationer fremdraget. Kirken blev restaureret i 1990. Fra kirken er der en meget smuk udsigt over en dalsænkning, en tidligere udløber af Kolindsund.

Kirken er normalt åben i gravernes arbejdstid.

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitdjursland #visitaarhusregion