Vandreruten

Vandreruten Silkeborg - Aarhus

Foto: VisitAarhus
Aktiviteter
Turforslag
Oplev skovene, ådalene og de mange søer på en vandretur mellem Silkeborg og Aarhus over Ry og Skanderborg.
Adresse

8600 Silkeborg

Kontakt

Ruten går bl.a. gennem „Det Midtjyske Søhøjland“. Vandreruten, der er på ca. 64 km, kan i sommerperioden kombineres med en sejltur på Gudenåen og søerne mellem Silkeborg og Ry og på Skanderborg Sø.

Se folder med kort her

Smuk natur i Søhøjlandet

Mellem Silkeborg og Ry (ca. 20 km) forløber vandreruten – på næsten hele strækningen – gennem et stort samlet skovområde. Her opleves strækninger med lysåben løvskov, tætte nåletræsbeplantninger, sumpe der afvandes af små vandløb og lysninger præget af eng eller hede. Nogle steder går ruten forbi eller nær smukke skovsøer, der ligger idyllisk i lavninger mellem bakkepartierne. Andre steder stiger den op over høje bakkepartier, hvorfra der flere steder er en storslået udsigt. Er man stille, vil man kunne se de mange fugle i skove og på vandet, høre fuglesang, se en rovfugl jage eller et rådyr springe. I skoven øst for Virklund er der forbindelse til vandre- og cykelruten Silkeborg – Horsens.

Flotte og historiske vandløbsdale

Karakteristisk for ruten mellem Skanderborg og Århus (23 km) er, at den næsten i hele sin længde krydser eller følger større vandløbsdale. Mod vest krydser den Illerup Ådal, midtvejs følger ruten den vestlige del af Jeksendalen og den snævre del af Århus Ådal, medens den østlige del ligger i eller langs med den brede del af Århus Ådal. Kun mellem Illerup Ådal og Jeksendalen går ruten gennem et højtliggende bondeland med levende hegn og små vandhuller. På denne del af ruten kan man således opleve flere af de ådale, der er så karakteristiske for det østjyske landskab. Mellem Skanderborg og Jeksen og forbi Tarskov og Harlev Vandmøller benyttes mindre befærdede kommuneveje. Den egentlige rute starter/slutter, hvor Gl. Randersvej støder til Sverigesvej i den nordøstlige udkant af Skanderborg.

#visitaarhusregionen

Adresse

8600 Silkeborg

Facilities

Vandreture

Naturoplevelser

Fred og fordybelse  

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitAarhus, Silkeborg