Marselisborg Skovene

Syd for Aarhus ligger Marselisborg Skovene, et skovbælte på ca. 7 kilometer, som strækker sig langs kysten. Den del af skoven der ligger nærmest byen, er Marselisborg Skovene. 

Bøgetræer, bakke og dale

Der findes ikke mange danske skove, hvor du i dag kan se så smukke, store, smukke, sammenhængende og gamle bøgebevoksninger som netop inden for dette skovområde. Terrænet er meget kuperet med dybe slugter. Mange steder på kystskrænterne er den lerede jordbund skredet ud mod havet, så træerne hælder ud over vandet og næsten bøjer sig for naturen.

200-300 år gamle bøgetræer

Omkring 1820 var skovene stærkt forhuggede, og en stor del af skovene er derfor plantet efter dette tidspunkt. Men rundt omkring i skovene og navnlig i Moesgård Skov, står enkelte 200-300 år gamle bøge, der er blevet bevaret af æstetiske grunde. De er nu gode ynglesteder for hulerugende fuglearter, som skoven af den grund er særlig rig på.

Mere information om friluftslivet i Aarhus
 
Læs mere om skovene i og omkring Aarhus 
Forslag til vandreture i Aarhus-området 

#marselisborgskovene #visitaarhus #visitaarhusregionen