skip_to_main_content

Bjergruten

Bjergruten begynder ved foden af det nordlige ”bjerg”, Jernaldervej. Den otte kilometer lange rute egner sig fortrinligt til løbe- og vandreture, men store dele af strækningen kan også klares på cykel.

Underlaget på stierne er både grus og asfalt. Ruten slynger sig fra Hasle Bakker i vest gennem Skjoldhøjkildens spændende naturområde til True Skov i øst.

Kuperet terræn med forskellig vegetation

Området ved de tre nye bjerge ind mod Ringvejen er fra 1997 og præges af åbne arealer med høj urtevegetation. Og fra bjergtoppene er der vid udsigt i alle retninger. Mod vest bliver landskabet gradvist mere tilgroet med små lunde, sumpskov og nyskov.

Rigt dyreliv

Den rige og varierede natur giver levested for en masse af de almindelig arter, men de mange mindre søer og vandhuller byder med lidt held også på isfugle og løvfrøer.
 
Se rutebeskrivelse og kort over Bjergruten

#bjergruten #visitaarhus #visitaarhusregionen