Shopping-hygge i Latinerkvarteret i Aarhus

Projekt: Turisme og Transaktioner

Foto: Robin Skjoldborg, VisitDenmark

Projektet Turisme og Transaktioner skal skabe ny og forbedret viden til brug for både turismen og for turismeerhvervet i Aarhusregionens produktudvikling og markedsføring. 

Projektet skal 

  1. forøge og aktualisere viden om mobiliteten af udenlandske turister på og mellem destinationer.
     
  2. indhente ny og mere aktuel viden om volumen af rejsende og deres forbrug fordelt på forbrugsposter.
     
  3. afdække mulighederne for at indhente ny viden om endagsturismen og anden ikke-kommerciel turisme samt på forbrug i andre områder end overnatningskommunen.

Der arbejdes mod et redskab i stil med et dashboard, der jævnligt (månedligt) opdateres med seneste tal på de internationale turisters mobilitet og forbrug på geografiske områder. Data vil også være tilgængeligt min. 2 år tilbage i tiden pga. corona.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

Mere og bedre viden om de internationale gæsters forbrugsmønstre og mobilitet i AarhusRegionen.
Der afholdes min. 2 workshops i AarhusRegionen med inddragelse af relevante  partnere med fokus på produktudvikling og markedsføring.

Målet er at udvikle min. 10 produktudviklingsidéer og 10 markedsføringsidéer for hver af de to pilotdestinationer.

Samarbejdspartnere
VisitDenmark er tovholder, og VisitAarhus er pilotdestination sammen med Destination Fyn. Derudover er også CRT (Center for Regional- og Turismeforskning) projektpartner.

Bevillingsgiver
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Tidsperiode
August 2020 – Juli 2021

Kontaktperson

Sine Kjær Stage

Data Analysis Manager

sst@visitaarhus.com